De klanten van Sportcentrum Swalmen hebben allemaal hun eigen sportieve doelstelling met welke ze komen sporten. Om het bezoek voor ieder plezierig te maken, heeft Sportcentrum Swalmen een aantal huisregels opgesteld:

 1. Sportcentrum Swalmen is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging, verlies of ongevallen in en om het sportcentrum.
 2. U dient ten alle tijden de instructies van het personeel op te volgen.
 3. Bij ieder bezoek aan Sportcentrum Swalmen bent u verplicht om uw aanwezigheid te registreren middels uw ledenpas of u persoonlijk bij de balie te melden. De ledenpas is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 4. Wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap kunnen uitsluitend via het ‘wijzigingsformulier’ worden doorgevoerd. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie. 
 5. Wijzigingen m.b.t. persoonsgegevens (bijv. naam, adres, telefoon of rekeningnummer) dienen direct en uitsluitend via het ‘wijzigingsformulier’ te worden doorgegeven.
 6. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk gebeuren via het ‘wijzigingsformulier’.
 7. Wij willen u steunen bij een gezonde leefwijze, daarom is Sportcentrum Swalmen geheel rookvrij.
 8. Gebruik van stimulerende middelen is verboden.
 9. Het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties en etenswaren is niet toegestaan.
 10. Het nuttigen van etenswaren is uitsluitend toegestaan in de horeca.
 11. Leden dienen elkaar met respect te behandelen en elkaar geen overlast te bezorgen.
 12. Indien schade wordt veroorzaakt zal deze worden verhaald.
 13. Het dragen van schone sportkleding en niet afgevende, schone binnensportschoenen, is verplicht.
 14. Gevonden voorwerpen worden 1 maand bewaard, daarna worden ze gedoneerd aan een goed doel.
 15. Sportcentrum Swalmen behoudt het recht om het reglement tussentijds te wijzigen of aan te passen.


Extra Huisregels Fitness

Extra Huisregels Squash

Extra Huisregels Spinning