Meer Bewegen voor Ouderen
        

Fitness.. Gezond, grensverleggend & gezellig

Wist u dat in diverse centra in Limburg voor 55-plussers de mogelijkheid bestaat om op een ontspannende en verantwoorde wijze deel te nemen aan fitness 55+? Deze activiteiten worden wekelijks georganiseerd in het kader van het 'Meer Bewegen voor Ouderen' (MBvO).

Doelstelling

Bewegingsactiviteiten in het kader van MBvO zijn preventief van aard en mede gericht op bevordering van zelfstandigheid en kwaliteit van leven zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal gebied. MBvO heeft een gunstig effect op het verloop van de algemene verouderingsprocessen.

Wat is fitness

'Fitness' is een Amerikaans begrip en betekent letterlijk vertaald 'fitheid'. In een fitnessles, die ongeveer één uur duurt, worden dus allerlei oefeningen gedaan om uw fitheid te verbeteren.

De oefeningen richten zich daarbij met name op uithoudingsvermogen, lenigheid, spierkracht en coördinatie. De lesinvulling is zeer gevarieerd en vindt plaats met zowel algemene gymnastiekoefeningen alsook met speciaal daarvoor ontwikkelde apparatuur.

Fitness is in principe niet leeftijdsgebonden; iedereen kan op zijn eigen
niveau meedoen. Als u regelmatig deelneemt zult u merken dat u zich gezonder gaat voelen, makkelijker inspanningen kunt verrichten en dat uw lichaamshouding verbetert.

Na afloop van de les kunt u, onder het genot van een kopje koffie,
met leeftijdsgenoten gezellig napraten.

Groepsgrootte en deskundige leiding

Een fitnessgroep bestaat uit maximaal 25 personen. De les staat onder leiding van een deskundig sportinstructeur met speciale scholing op het gebied van de verouderingsproblematiek.

Kleding

Voor deelname aan fitness is géén speciale kleding vereist. Wél is het aan te bevelen om makkelijk zittende vrijetijdskleding of sportkleding te dragen, alsmede trim- of gymschoenen (niet buiten gedragen). Verder is het verplicht een handdoek mee te nemen om bij gebruik van apparatuur op de bankjes te leggen.

Organisatie

De MBvO-fitness activiteiten worden in Swalmen door de Gemeente Roermond in samenwerking met Sportcentrum Swalmen georganiseerd.
Op provinciaal niveau coördineert en ondersteunt Symbiose deze activiteiten. Ook hier kunt u dagelijks terecht voor meer informatie.
U kunt voor informatie terecht bij Mevr. Hannie Janssen van de Gemeente Roermond tel. 0475 505386

Kosten

Uw financiële bijdrage voor deelname aan MBvO-fitness is afhankelijk van de plaatselijke (subsidie)mogelijkheden en zal in Swalmen € 25,00 per persoon per kwartaal bedragen.

Wie kan er meedoen?

Iedereen (mannen en vrouwen) in de leeftijd van 55 jaar en ouder, kan meedoen aan MBvO-fitness. Wij adviseren u wel om vooraf bij uw (huis)arts te informeren of deelname aan fitness niet bezwaarlijk is. Voelt u iets voor deze fitness-activiteit, ga dan geheel vrijblijvend eens kijken of meedoen.

Dus... tot ziens bij MBvO-fitness 55+!